šifra mistra leonarda

velkohubá církev

církev nepochopila

Diskuze se přiostřují

"Poprask kolem Brownovy Šifry mistra Leonarda je přesně vykalkulovaný. Nemusíte znát fakta, nemusíte ctít pravdu, stačí dát dohromady dostatečně nesmyslnou slátaninu. Napište, že Albert Einstein byl vrah a OSN spolek hrdlořezů, a je to ta nejlepší reklama. Hned máte na krku osvícenou kritiku a soudní popotahování. Budete plout na pěně bulvárů, vaše kniha půjde na dračku, bude zfilmována a bude se promítat na všech kontinentech.

Nerespektování faktů a historických dějů jsou prý v Brownově knize vyváženy dobrým řemeslným zpracováním. Autor zná slabiny svých čtenářů a tvrdě na ně útočí. Podobně zdatní jsou také autoři pornografie. I oni si pohrávají s neohraničenou představivostí slabých jedinců. Šifra mistra Leonarda je psána pro ty, kdo nechtějí pochopit smysl a velikost oběti Ježíše Krista. Jde však jen o další z řady proticírkevních pamfletů, které nemohou chápáním historického Krista otřást.

Brownova kniha, kromě vypjatých fantasmagorických konstrukcí, není ničím pozoruhodná. Je to naopak zcela průměrný protikřesťanský pamflet, který mohou bez následků číst pouze lidé, jimž je pochopení pravdy naprosto lhostejné. Se stejným úspěchem lze ovšem číst sebrané spisy barona Prášila anebo sledovat napínavé osudy Pepka námořníka."


Stejný portál ale přinesl i některé vtřícnější reakce. Profesor římské Univerzity Svatého kříže John Wauck je přesvědčen, že navzdory svévolnému boření tisíciletých dogmat katolické církve, jehož se Brown dopouští, může mít jeho dílo i jistý pozitivní dopad na veřejnost, protože vyvolává zvýšený zájem o dějiny i život církve.

Bez zajímavosti není ani reakce jednoho z členů katolického hnutí Opus Dei, které je v románu vylíčeno jako zločinecká organizace. Christnet uvedl:

"Předseda Papežské rady pro interpretaci právnických textů kardinál Julian Herranz myslí, že katolíci by měli na film odpovědět 'inteligentně'. Je přesvědčen, že jen tak nemůže film navzdory 'lžím' poškodit katolické hnutí. Šestasedmdesátiletého Herranze neopouští optimismus, že lidé tvrzení knihy či filmu nepodlehnou. Navíc nevylučuje, že dojde k takzvanému bumerangovému jevu, který 'zasáhne ty, kteří chtěli oslabit víru v Ježíše Nazaretského, syna Božího'.
Poukázal přitom i na svůj osobní případ: do řádu Opus Dei vstoupil, když mu bylo dvacet let, a to následkem 'pomlouvačného článku, jehož obsah byl obdobný tomu, co napsal Brown, když tuto organizaci označil za tajné, fundamentalistické sdružení'. 'Hodně jsem se nasmál, když jsem si Brownovu knihu četl,' řekl španělský prelát v rozhovoru pro televizi. 'Člověk si připadá jako někde na mafiánské scéně, na schůzkách gangsterů v Chicagu. Je to druh fikce o křesťanství založené na naprosté neznalosti. Té knize chybí jakýkoli cit pro stav společnosti.'