šifra mistra leonarda

další šifra aneb co si Brown vymyslel

Opravdu měl Ježíš dítě a církev to před námi tají? Ze všech v češtině vyšlých knih dává zřejmě nejlepší odpověď dílo Barta Ehrmana s podtitulem Pravda a smyšlenky.

Bart Ehrman je podle informací na obale knihy vedoucím katedry religionistiky na univerzitě v Severní Karolíně a odborník na rané církevní dějiny. A podle všeho to bude dobrý učitel.

Pro celkové pochopení knihy je sice lepší mít elementární povědomí o bibli, nezbytně nutné to ale není. Styl, s jakým Ehrman osvětluje rané křesťanství, Nový zákon i život na Blízkém východě na přelomu letopočtu je čtivý a zároveň po faktické stránce přesný.

Některé pasáže z úvodu knihy, které popisují například jednotlivé myšlenkové proudy mezi ranými křesťany, vyžadují sice hlubší soustředění, bez nich by ale bylo nebylo možné pochopit všechny souvislosti mezi (pravděpodobnou) realitou a Šifrou mistra Leonarda.

Odměnou pozornému čtenáři pak bude nejen odlišení mezi pravdou a fikcí v Šifře, ale i porozumění toho, jak vlastně vznikalo křesťanství a z jakých kořenů vzešlo.

Ehrmanova kniha má dvě části. V prvním, poněkud abstraktnějším dílu, autor rozebírá vznik Nového zákona a jednotlivých evangelií i roli císaře Konstantina. Druhá část věnovaná životu Ježíše a Máří Magdalény se už pak častěji odvolává na samotnou Šifru a její příslušné pasáže.

A jaký je výsledek bádání historika, který sám přiznává, že se mu Brownova kniha líbila? Hledači senzací budou asi zklamáni. Ukazuje se totiž, že Brown si řadu fakt domyslel a přibarvil a domyslel. Vznikl tak sice působivý thriller, za historicky věrný ho ale lze považovat jen stěží.

Sám Bart Ehrman na několika místech přiznává, že jako román se mu Šifra líbila. Chtěl ale uvést na pravou míru historická tvrzení o Ježíši, Máří Magdaléně či císaři Konstantinovi.

Jestliže totiž výtvory autorské fantazie obsahují chyby, píše Ehrman v prologu knihy, znamená to, že lidé nebudou vnímat historii tak, jak se odehrála, a nahradí skutečnost fikcí.

Aby se tak nestalo, napsal knihu, která stojí za přečtení.